Gratis artikel toevoegen

Ook jij kan artikelen toevoegen op SexSoort.nl. Je mag hierin zelf twee links naar een website naar keuze plaatsen.
Wel dien je met een paar punten rekening te houden:

Je artikel moet in goed Nederlands geschreven zijn
Je artikel moet moet minimaal 250 woorden bevatten
Je artikel moet gaan over een soort sex, dit moet een educatieve toelichting over het soort sex
of een praktijk voorbeeld zijn.
Je mag per artikel max twee links naar twee wesbsites plaatsen.

Klik links (onder vakje een bericht schrijven) in je scherm op “Aanmelden berichten plaatsen ” kies een gebruikersnaam en vul je e-mailadres in.

Hoe lang duurt het voordat mijn artikel wordt goedgekeurd? 

Alle artikelen worden kort bekeken. Wij behouden het recht zelf te bepalen welke artikelen wel en welke niet de kwaliteitseisen behalen die wij stellen.

Artikelen worden binnen 12 uur goedgekeurd. Plaats je geregeld artikelen wordt je account omgezet naar direct plaatsen, je artikel is dan direct online.